TEXTURED STITCHES. #howtoknit the Zig Zag Rib (Rick Rack stitch). FREE written i…